måndag 8 april 2013

Systemfel som hotar världen - UR play.

Jag vet att jag är lättpåverkad och att i princip inget av mina ideologiska ställningstaganden är resultatet av en intellektuell process, utan snarare något jag tycker för att någon annan som jag har förtroende för också tycker så.
Icke desto mindre vill jag att ni alla ser den här dokumentärfilmen  på UR-play och att ni liksom jag bara låter er dras med i vad som sägs här.
Filmen är en skoningslös (och oerhört vinklad) uppgörelse med vår moderna civilisation - i synnerhet med de amerikanska bankerna, där expert efter expert med ett metodiskt lugn klär av vårt konsumistiska och kapitalstyrda samhälle in på det ruttnande skelettet.
Jag vill att ni, precis som jag, drabbas av andnöd inför vår civilisations usla utsikter och att ni slutligen fylls av hopp och kamplust och liksom jag drabbas av den brinnande insikten att hållbar utveckling bara kan uppnås om vi återgår till guldmyntfoten.